Химически следи над България(2)

Разпръскване на аерозолни химикали над България на 3 октомври 2011. Странното е, че никой не дава информация какви са тези химикали които се разпръскват в небето, с каква цел се разпръскват и опасно ли е за здравето на хората.

somnambuli