Компютър Преди...2000 Години ?

Описания на намерени останки от древни механизми ...

kokojambo66