Родопа планина

кратък клип на няколко красиви гледки, няколко природни и исторически забележителности от родопите.

ivoso