generator signal xvid

Сигнал излизащ от генератора ми на импулси измерен на осцилоскоп при смяна на честотата от 0Хц до 90 000Хц със
стъпка от 10 000Хц.

gogoss