George Carlin - Saving The Planet, Bg Sub

мисля, че сме част от едно велико проникновение, което никога няма да разберем.висш план... наречетe го както искате.знаете ли как го наричам аз?големия електрон... той не наказва, не дава награда, не съди...изобщо, по никакъв начин.той просто е...

thesame