Голям, по - голям, най - голям- Кула

Голям, по - голям, най - голям- Кула

profesional1999