Включиха пети блок на АЕЦ "Козлодуй" в енергийната система на страната

TV Evropa