Кажи ми_горо

Това е една прекрасна народна песен за Васил Левски,красиво изпълнена от група деца от ОУ "Васил Левски" - гр. Разград .
Записът на изпълнението бе представен от госпожа Юлия Харизанова в сайта "Начално образование".
Интересно е,че българинът тачи Васил Левски като светец,а не са много народните песни за него...
Тази е съживена от прекрасното изпълнение на тези деца!

elanor11