Безруков - На Большом Каретном

Една от първите песни на Владимир Высоцкий, изпята от Сергей Безруков. 25.01.2011. Москва. 73 години от рождението на най- великия сред великите.

volodd