Българският енергиен холдинг купи дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз"

TV Evropa