Очаква се през 2011 г. да бъде подписано междудържавно споразумение за обмен на ученици

Подписване на междудържавно споразумение за обмен на ученици - това ще е една от целите на фондация "Българска памет" през 2011 година. За да се случи това обаче ще е необходимо и съдействие от страна на Министерството на образованието, коментира в предав

TV Evropa