Кичка Бодурова - Пея за всички приятели - 1995г. Live

На живо в София, 1995г.

kichkabodurova