Прегръдка - Блага Димитрова

"Сърце в сърце. И дъх във дъх.
Тъй близо бе до мен, че аз не можех да те видя..."

deia68