Вълкана Стоянова - Китка от Песни

ИВАН НА МАРГА ДУМАШЕ/ГЕОРГИ ГО БЕДА БЕДИЛИ/ЯНА ЦВЕТЕ БРАЛА/ЗАВИЛО СЕ ВИТО ХОРО/АЛТЪНЛЪ СТОЯН/РАЛЮ МАМА ДУМА/МАМА НА СТОЯН ДУМАШЕ ПИЛА БОЙКА СНОЩИ ВОДА/БАКАДЖИКА/СТАНО БЯЛА СТАНО/ТИХ ВЯТЪР ВЕЕ/ДОЙНА ДВОРИ МЕЛА

bulgaran4o