Михаил Белчев и Мария Нейкова - Закъснели срещи (1969)

olaenelmar