Давайте повече шанс на хората

"Размисли и страсти - Давайте повече шанс на хората" е епизод, в който искам да поразвъждавам върху това, защо хората мрязат толкова много. http://facebook.com/rmediavlog

rmedia