Червен картон , но не точно ;)

Бед вю рефери !
Заколение

scandalo