Смешен Папагал

Папагал се чеше със собственото си перо. Няма да правя аналогии как това би изглеждало при хората.

yurukov