Европейският съюз подкрепя намаляване на месото

Европейският съюз подкрепя намаляване на производството и консумацията на месото за по - малко парникови газове като мярка за смекчаване на изменението на климата.

ecovege