Неповторимата красота на Югозападна България /част 64/. Рилски манастир - Дупница - София

20.05.2022 г.
Пътуване с автобус от Рилския манастир до София през Дупница.

gwlahliev