VBox7 logo

Най - Добрата Пародия Justin Bieber - Baby (im Just A Baby) Пълен Смях

Всъщност пародията си е доста добра и определено радва много!