Вихрова математика - най-дълбокото пре-откритие на всички времена

Оригинален клип:
https://www.youtube.com/watch?v=v5KjVRYZB2A

"Казват, че математиката е езика на Бог... обаче до сега, никой не говореше на езика на Бог" - Марко Родин

Вихрова математика, източника на неразвалящия се спин на електрона. Обуздаващ енергията на Вселената и картографиращ го в 3D пространство.

"Ако само знаехте величието на 3, 6 и 9, бихте имали ключа за Вселената..." - Никола Тесла... Сега ние държим този ключ.

https://www.facebook.com/pages/Vortex-Based-Mathematics/330690456953017
http://vortexmath.webs.com/

martzobg