Депутатите обсъждат правилника на Народното събрание

TV Evropa