Ято от хиляди гарги в небето над Северният парк в София

Видеото е от декември, 2020 г.

vesali