Разбиване на Wireless с encoding Wpa

Как се разбива ключ на Wireless мрежа с encoding WPA . Демонстрацията е реализирана единствено с учебна цел. Подобни материали може да намерите в моя блог: http://mpetrov.net

dhstudio