ТОЧНОСТТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Коментарът събрал най-много харесвания до 16 юли ще получи подарък часовник!
Приятели, коментари с неуместно съдържание няма да се взимат под внимание – за да може шанс на има и интелектът пред простотията.
Усмихвайте се при всеки удобен случай :)
https://www.facebook.com/oneminute.bg/

show_plan_b