На Инат - Гост Александър Йорданов (2 част 25.10.2010 г.)

kontebs