COVID кризата налага скоростно въвеждане на електронно здравеопазване

TV Evropa