Заваля - стихове от Таня Матеева

Много красота в стиховете на Таня Матеева, мъничко тъга и пожелание да съхраним и в есента на живота си топлината и радостта в душите си.

deia68