Забавляваме с в деня на отворени врати за 7 клас през 2019 година

Забавляваме с в деня на отворени врати за 7 клас- клубът по фотография и видео заснема визитата на 7-класниците от Сандански в ЗПГ. Видеовариантът е опит за видеовлог, но не се стига до там :)

zpg_show