Защо Швеция е от друга цивилизация?

Защо Швеция е от друга цивилизация?

ayhaninfire