I want Harlem Гавра Shake Иво Доктора & Мatthew

"I want Harlem Shake" е гавра с вируса "Harlem Shake" върху музиката на Queen oт "I Want to Break free". Надяваме се образът "Кольо Терориста" да ви се хареса така както и Боби Турбото :)

ivodoctora