Решават дали да се удължи междусрочната ваканция

TV Evropa