Вече ще е невъзможно да се мине ГТП без платен данък за автомобила

Вече няма да е възможно автомобил на територията на София да премине годишен технически преглед, ако собственикът му не е платил данък за него. От 25 септември работи системата, свързваща базата данни на данъчните служби с пунктовете за технически преглед

TV Evropa