Chemtrails. Кемтрейлс. Репортажът

Кадрите са заснети 2011 година, но репортажът е пуснат през юли 2013.

truth8407

Собственикът на клипа не желае коментари.