1500 or Nothing и T.i. в студиото

Правят инструментала на "I Can't Help It".

DirtуSоuth