VBox7 logo

За първи път с превод Snow - Informer Hd - 1992

Моля хората които смятат да се правят на лингвисти,езиковеди и т.н недейите със лошо ,фразиологизмите са изключително много и не са никак леки особено с диалекта който Snow пее.Благодаря за вниманието