Франция задържа британски риболовен траулер, Лондон заплаши с реципрочни мерки

TV Evropa