Атентат в синагога във Виена - първи кадри, 2 ноември 2020

oshog