VBox7 logo

4.4 Археометричен анализ на календара

213 05.12.2009 Инфо

29.11.2009 в гр. Варна Национална младежка организация АТАКА Варна организира историческа лектория "Български корени на световната цивилизация".
Първи цикъл "Балканите - люлка на цивилизацията".