„Медицински надзор“проверява УМБАЛ „Канев“ в Русе

TV Evropa