Представят годишния преглед за изпълнението на оперативните програми, финансирани в България със средства от ЕС

В София се провежда седмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. На него ще бъде направен годишен преглед на изпълнението и напредъка на оперативните програми, финансирани в България със средства от Структурн

TV Evropa