VBox7 logo

ТЕСТ: Разбери как си умрял в предишния си живот!

5 860 10.10.2019

Въпрос 1 / 5

Без кой модерен уред не можеш?

Въпрос 2 / 5

Избери любима форма на развлечение измежду следните:

Въпрос 3 / 5

От кое от изброените те е страх най-много?

Въпрос 4 / 5

За кое човешко достижение си най-щастлив, че го има?

Въпрос 5 / 5

Избери нещо, което днес го приемаме за даденост, а преди е било труднодостъпно:

5 860 10.10.2019

Още от Quizz Box