ЗА или ПРОТИВ отварянето на градините? Ето какво е мнението на РОДИТЕЛИТЕ!