Коронавирусът - конспирация или излишна суматоха? Версиите на популярните българи