След края на ''Един за друг'': Двете двойки победители за отношенията във вилата и плановете