2019 г. ни взе твърде много! Великите българи, които си отидоха през годината