Известен и богат, но завърши училище едва на... 29 години
Сузанита с разказ за тормоза в училище, няма да повярвате на какво са я подлагали съучениците ѝ