elinick

https://www.youtube.com/watch?v=GTgau_9f4aM&ab_channel=Vanotek
*******
https://www.youtube.com/watch?v=oJiJmWx6wVE&ab_channel=MrSuicideSheep
*******
"Who will wait for you at the crossroads?
At midnight toward what light
will you turn?"
*******
"- Още си малка за тия приказки. Като пораснеш, ще проумееш, че повечето хора почти не излизат от собствените си глави. И за теб се отнася."
*******
"Ще бъде нещо като … … като сън – вяло довърши Ваймс. Метача грейна. – Много добре! Да! Не е вярно, но е направо чудесна лъжа!“
*******
"Някъде в тропическата джунгла на подсъзнанието му изникна пеперудата на съмнението и се опита да размаха крилца, без изобщо да подозира какво твърди теорията на хаоса за подобни явления."
*******
"Душата ми какавидена пеперудени криле разперени сънува... след време и дано!"
*******
"There was the silence made by something frightened in fear of its life. There was the silence made by small creatures, being still. There was the silence made by big creatures, waiting to pounce on small creatures. Sometimes there was the silence made by no one being there. And then there was a very sharp, hot kind of silence made by someone there - watching"
cool grp bg
Инфо