alex1994

ОСЪЗНАВАНЕТО носи РЕАЛИЗАЦИЯ. Реализацията предизвиква ПРОБУЖДАНЕ. Пробуждането ще ви отведе до едно Просветено Състояние. В светлината ще намерите ИСТИНАТА.. И накрая вие ще знаете, че СИЛАТА Е ВЪВ ВАС!
cool bg
Инфо
Modern Talking top 8 hits 80s 08:08

Modern Talking top 8 hits 80s

4782 ( днес 3 ) 07.11.2016

Modern Talking - Heaven will know sub 04:04

Modern Talking - Heaven will know

2298 ( днес 1 ) 29.06.2013